Årsmöte

Föreningens årsmöte ordnas söndag 25.2. klockan 13 på Liljendalgården. Stadgeenliga ärenden.

 

Liljendalrevyn "Geviln"

Premiär lördan 3.3.2018 klockan 18. Bokningar 040- 7217729. Spelas fram till 15.4.2018. För mera info se revyfliken och Liljendalrevyn på Facebook.

 

Liljendalrevyn Facebook- sida

Liljendalrevyn ahr fått en egen Facebook- sida. Sidan hittas med användarnamnet @liljendalrevyn. Gå in och gilla för den senaste infon!

 

Luffens Facebook- konto är raderat

Vi har tagit bort personen Liljendal Ungdomsförening. I framtiden koncentrerar vi all facebookaktivitet till Liljendal Ungdomsförening- sidan.

Inga händelser på kommande