LUF uppehåller en konditionssal som finns i Liljendalgårdens källare. Konditionssalen har renoverats under  2009 och vintern 2010 samt 2016. Konditionssalen finns till för träningsintresserade ortsbor i alla åldrar. Avgiften är 120 €/12 mån. och 60 €/6 mån. Nyckeln till salen fås av salövervakaren mot en pant på 15 eur (kontant).

Kontakt:

Konditionssalsansvarig Martin Isberg tfn. 040-7279816