LUF uppehåller en konditionssal som finns i Liljendalgårdens källare. Konditionssalen har renoverats under  2009 och vintern 2010 samt 2016. Konditionssalen finns till för träningsintresserade ortsbor i alla åldrar. Avgiften är 120 €/12 mån. och 80 €/6 mån.

Kontakt:

Konditionssalsansvarig Martin Isberg tfn. 040-7279816