Liljendalrevyn "Blesugär"

Revyn är färdigtspelad för i år.