Liljendalrevyn Geviln är färdigtspelad. Vi tackar pubilken och alla medverkande.