Info

Liljendal Ungdomsförening r.f.

Styrelse: 

Johnny Törnroos ordf.

Amanda Sallinen viceordf., Linda Lönnroth sekr., Niina Malms kassör, Kim Malms, Robert Bruce, Jonas Randers, Jeanette Sarström, Ingrid Törnroos, samt suppleanterna Petri Junna, Björn Meriheinä, Joel Enqvist och Otto Nylund

 

 

Liljendal Husbonde- och Värdinneförening grundades 1896 och bytte senare namn till Liljendal Ungdomsförening r.f. förkortad L.U.F.

L.U.F är en ideell förening och har omkring 300 medlemmar. Föreningens verksamhet har under de senaste åren bestått av discon, danser, program för barn, spelkvällsverksamhet och revy. Största delen av verksamheten sker i föreningslokalen Liljendalgården som är byggd 1954 med talkoanda. I dag  finns L.U.F även på Facebook.

För att bli medlem i föreningen skall man betala en medlemsavgift till föreningens konto Västra Kymmene Andelsbank 501750-21102 . Medlemsavgiften är 7 euro/ person eller 20 euro/ familj.

L.U.F. styrelse sammanträder i regel en gång i månaden. Årsmöte skall hållas inom februari månad.

L.U.F är en av ägarna till fastighetsbolaget Bagarstugan.