Info

Liljendal Ungdomsförening r.f.

 

Styrelse 2022: 

Johnny Törnroos ordf.

Styrelsemedlemmar:

Amanda Sallinen (kassör), Joel Enqvist, Otto Nylund (viceordförande), Mikaela Gustafsson (sekreterare), Ingrid Törnroos, Jeanette Sarström, Cassandra Sartröm, Rune Stenvall, Alina Fredriksson, Emilia Tenhunen

Suppleanter:

Pia Hansson, Martin Isberg, Jonas Randers, Linda Lönnroth

 

Kort presentation

Liljendal Husbonde- och Värdinneförening grundades 1896 och bytte senare namn till Liljendal Ungdomsförening r.f. förkortad LUF.

LUF är en ideell förening och har omkring 300 medlemmar. Föreningens verksamhet har under de senaste åren bestått av discon, danser, program för barn, spelkvällsverksamhet och revy. Största delen av verksamheten sker i föreningslokalen Liljendalgården som är byggd 1954 med talkoanda. LUF på Facebook.

För att bli medlem i föreningen skall man betala en medlemsavgift till föreningens konto. Medlemsavgiften 2022 är 7 euro/ person eller 20 euro/ familj.

LUF styrelse sammanträder i regel en gång i månaden. Årsmöte skall hållas inom februari månad.

LUF är en av ägarna till fastighetsbolaget Bagarstugan.