Info

Liljendal Ungdomsförening r.f.

 

Styrelse 2020: 

Johnny Törnroos ordf.

Otto Nylund (Videordf.), Mikaela Gustafsson (Sekreterare), Amanda Sallinen (Kassör), Ingrid Törnroos, Joel Enqvist, Jonas Randers, , Alina Fredriksson, Maria Andersson . Suppleanter: Martin Isberg (ansvarig för konditionssalen), Emilia Tenhunen, Jeanette Sarström, Linda Haapalainen

 

Kort presentation

Liljendal Husbonde- och Värdinneförening grundades 1896 och bytte senare namn till Liljendal Ungdomsförening r.f. förkortad LUF.

LUF är en ideell förening och har omkring 300 medlemmar. Föreningens verksamhet har under de senaste åren bestått av discon, danser, program för barn, spelkvällsverksamhet och revy. Största delen av verksamheten sker i föreningslokalen Liljendalgården som är byggd 1954 med talkoanda. LUF på Facebook.

För att bli medlem i föreningen skall man betala en medlemsavgift till föreningens konto Västra Kymmene Andelsbank 501750-21102 . Medlemsavgiften 2020 är 7 euro/ person eller 20 euro/ familj.

LUF styrelse sammanträder i regel en gång i månaden. Årsmöte skall hållas inom februari månad.

LUF är en av ägarna till fastighetsbolaget Bagarstugan.