Info

Liljendal Ungdomsförening r.f.

 

Styrelse 2024: 

Otto Nylund ordförande

Styrelsemedlemmar:

Maria Andersson, Alina Fredriksson, Frida Hagman, Jim Saarinen, Cassandra Sarström, Jeanette Sarström, Rune Stenvall,  Andreas Sjögård, Emilia Tenhunen (sekreterare), Axel Törnroos (viceordförande)

Suppleanter:

Martin Isberg, Kim Malms, Jonas Randers, Amanda Sallinen, Johnny Törnroos (kassör)

 

Kort presentation

Liljendal Husbonde- och Värdinneförening grundades 1896 och bytte senare namn till Liljendal Ungdomsförening r.f. förkortad LUF.

LUF är en ideell förening och har omkring 300 medlemmar. Föreningens verksamhet har under de senaste åren bestått av discon, danser, program för barn, spelkvällsverksamhet och revy. Största delen av verksamheten sker i föreningslokalen Liljendalgården som är byggd 1954 med talkoanda. 

För att bli medlem i föreningen skall man betala en medlemsavgift till föreningens konto. Medlemsavgiften 2024 är 10 euro/ person eller 20 euro/ familj.

LUF styrelse sammanträder i regel en gång i månaden. Årsmöte skall hållas inom mars månad.

LUF är en av ägarna till fastighetsbolaget Bagarstugan.